Registratienummer kinderbijslag

Ben je jonger dan 18 jaar?

Indien je ouders kinderbijslag ontvangen; het registratienummer kinderbijslag, dit komt overeen met het correspondentienummer van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het registratienummer is terug te vinden op de diverse correspondentie die je ouders van de SVB ontvangen. Het 9-cijferige nummer staat op de brieven van de SVB achter "ons kenmerk".